<style>.lazy{display:none}</style>Polityka Prywatności - Włoski Punkt Widzenia

Polityka Prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych
Niniejsza polityka prywatności została opracowana na podstawie wielu systemów prawnych, w tym art. 13 i 14 rozporządzenia (UE) nr 2016/679.
O ile nie określono inaczej, niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie wyłącznie do tej strony.

Administrator danych
Zofia Kosarzycka – via Badini Confalonieri – 10151 Torino (TO) – Italy, Adres e-mail: privacy@digitaltaps.it

Cel przetwarzania danych
Dane Użytkownika są gromadzone w celu umożliwienia Administratorowi świadczenia Usług, jak również w następujących celach: kontakt z Użytkownikiem, zarządzanie kontaktami i wysyłanie wiadomości, kampanie mające na celu znalezienie Klientów do zaproponowania swoich usług, kampanie mające cele marketingowe względem usług partnerów zewnętrznych.
Aby uzyskać dalsze szczegółowe informacje na temat celów przetwarzania oraz danych osobowych konkretnie ustalonych dla każdego przypadku, Użytkownik może zapoznać się z odpowiednimi częściami niniejszego dokumentu.

Rodzaje gromadzonych Danych
Dane osobowe gromadzone przez wymienione Aplikacje, niezależnie lub za pośrednictwem stron trzecich, obejmują następujące informacje: Adres e-mail, Imię, Nazwisko, Adres IP i Cookie. Pierwsze dane, zbierane wewnętrznie, są dobrowolnie podawane przez użytkownika przy wysyłaniu zapytania za pomocą formularza kontaktowego, przy zapisywaniu się do newslettera, landing page lub funnell, przy wysyłaniu komentarzy lub innych formularzy na stronie.
W poszczególnych danych znajdziemy:

Dane o nawigacji
Systemy komputerowe i oprogramowanie, które umożliwiają działanie tej strony, otrzymują w trakcie swojej normalnej pracy pewne dane osobowe, których transmisja wiąże się z wykorzystaniem internetowych protokołów komunikacyjnych. Dane te nie są gromadzone w celu powiązania ich ze zidentyfikowaniem zainteresowanych stron, ale ze względu na swój charakter mogą umożliwić identyfikację użytkowników poprzez przetwarzanie i powiązanie z danymi będącymi w posiadaniu stron trzecich.  Jako takie, są one zbierane anonimowo.Ta kategoria danych obejmuje adresy IP lub nazwy domen komputerów używanych przez użytkowników łączących się ze stroną, przeglądarki i parametry systemu komputerowego używanego do łączenia się z naszymi aplikacjami internetowymi, dane nawigacyjne, w tym czas zgłoszenia i odpowiedź uzyskaną od serwera.
Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu uzyskania anonimowych informacji statystycznych na temat korzystania z aplikacji należących do niniejszego dokumentu, w celu ulepszenia usługi i sprawdzenia jej prawidłowego funkcjonowania.

Cookie. Wymienione aplikacje korzystają z plików cookie. Pliki tekstowe tymczasowe lub nietymczasowe, zarejestrowane na własnym komputerze i różnego rodzaju.

Pliki cookie sesji: nie służą do gromadzenia danych osobowych, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika i trwają tylko przez bieżącą sesję, tzn. do momentu zamknięcia przeglądarki. Ich użycie nie wymaga twojej zgody. Korzystając z witryny, użytkownik wyraża wyraźną zgodę na stosowanie tych plików cookie.

Cookie statystyczne: są wykorzystywane do gromadzenia informacji, w formie zbiorczej, na temat liczby odwiedzających i sposobu poruszania się po tej stronie. Usługa jest częścią zewnętrznego zarządzania plikami cookie przez Google Analytics. Aby uzyskać więcej informacji: Privacye Cookie Policydi Google

Pliki Cookie osób trzecich(usługi zewnętrzne): są one używane w celu umożliwienia udostępniania treści tej strony w niektórych sieciach społecznościowych, w celach statystycznych lub marketingowych. Jeśli użytkownik zdecyduje się na interakcję z aplikacjami internetowymi, niektóre dane osobowe mogą być zbierane przez operatorów platform społecznościowych lub innych sieci. Nie mamy bezpośredniego dostępu do danych, które są gromadzone i przetwarzane niezależnie przez operatorów platform społecznościowych lub innych sieci.

Metody i miejsce przetwarzania gromadzonych Danych
Administrator danych stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, aby zapobiec nieautoryzowanemu udostępnieniu, ujawnieniu, modyfikacji lub zniszczeniu Danych Osobowych.
Przetwarzanie odbywa się za pomocą środków informatycznych i/lub telematycznych, z wykorzystaniem metod organizacyjnych i logiki ściśle związanych z wyznaczonymi celami. Oprócz Administratora Danych, w niektórych przypadkach inne podmioty zaangażowane w organizację tych Aplikacji mogą również mieć dostęp do Danych (personel administracyjny, handlowy, marketingowy, prawny, administratorzy systemów) lub strony zewnętrzne (takie jak zewnętrzni dostawcy usług technicznych, kurierzy pocztowi, dostawcy usług hostingowych, firmy informatyczne, agencje komunikacyjne), w razie potrzeby wyznaczone przez Administratora Danych jako Przetwarzający. Po aktualną listę Przetwarzających dane można zawsze zwrócić się do Administratora Danych.
Możesz bezpośrednio zapytać Administratora, jak twoje dane zostały wykorzystane, poprosić o ich aktualizację, modyfikację lub trwałe usunięcie, jeśli to możliwe.
Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora Danych oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony uczestniczące w przetwarzaniu. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane do innego kraju niż ten, w którym Użytkownik się znajduje. Dalsze informacje na temat miejsca przetwarzania danych Użytkownik może znaleźć w rozdziale dotyczącym szczegółów przetwarzania Danych Osobowych.

Okres przechowywania danych
Dane są przetwarzane i przechowywane przez czas wymagany do celów, dla których zostały zgromadzone. W większości przypadków będą one zatrzymywane do czasu zakończenia realizacji umowy związanej z pozyskaniem tych samych danych.

Więcej szczegółów na temat przechowywanych Danych i usług stron trzecich

Cele statystyczne Google Analytics z anonimowym IP (Google Inc.)
Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out.

Google Analytics(Google Inc.) Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy – Opt Out.

Przycisk Lubię e widget portalu społecznościowego Facebook (Facebook, Inc.)
Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy.

Facebook Pixel (Facebook, Inc.)
Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania.
Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Privacy Policy.

FinanceAds(financeAds International GmbH)
Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania, cele statystyczne i marketingowe.
Miejsce przetwarzania: Niemcy (Große Bleichen 21 – 20354 Hamburg, Germany) – Privacy Policy.

Amazon Europe
Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania, cele statystyczne i marketingowe. Privacy Policy.

Google Adsense
Gromadzone Dane Osobowe: Pliki cookie i dane dotyczące użytkowania, cele statystyczne i marketingowe. Privacy Policy.

Hosting i Infrastruktura VPS e Backend
Ten rodzaj usługi ma funkcję hostingu Danych Osobowych i plików, które umożliwiają funkcjonowanie tej strony internetowej, umożliwiają jej dystrybucję i zapewniają gotową do użycia infrastrukturę do dostarczania konkretnych funkcji tych aplikacji internetowych. Niektóre z tych usług działają poprzez serwery zlokalizowane fizycznie w różnych miejscach, co utrudnia określenie dokładnej lokalizacji, w której przechowywane są Dane Osobowe.
Centrum Danych w Strasburgu (SBG1) – Francja

Informacje niezawarte w niniejszej informacji.
Możesz w każdej chwili poprosić o dodatkowe informacje w związku z przetwarzaniem danych osobowych kontaktując się ze mną przez e-mail, by otrzymać odpowiedź jak najszybciej.

Zmiany w niniejszej polityce prywatności
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności w dowolnym momencie. Możesz regularnie przeglądać tę stronę, odnosząc się do daty ostatniej modyfikacji wskazanej poniżej.
Data ostatniej zmiany: 16 stycznia 2020 r.